Οι τεχνολογίες Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) υπόσχονται αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Οι κλάδοι της Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων δεν θα μείνουν εκτός. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα μεταβάλλει τις επιχειρησιακές στρατηγικές. Οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και πιο αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές.

Πώς το IoT αλλάζει τη διαχείριση αποβλήτων στις έξυπνες πόλεις;

Πρώτα, ας σκεφτούμε τις βασικές λειτουργικές διαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. To Internet of Things δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από όλες τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα, αυτοματοποιούν πολλές από αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των δυνατοτήτων αυτών των τεχνολογιών είναι η πόλη Songdo στη Νότια Κορέα.

Χάρη στο Iot, υπάρχει σύνδεση μεταξύ της πόλης και ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς την ανάγκη για απορριμματοφόρα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι σωλήνες απορροφούν τα απορρίμματα απευθείας από τις εγκαταστάσεις σε ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων. Έπειτα, το δίκτυο συνδέεται με μια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, όπου τα απόβλητα είτε ταξινομούνται και ανακυκλώνονται αυτόματα, είτε θάβονται ή καίγονται για παραγωγή ενέργειας. Μερικά από τα βασικά οφέλη του συστήματος αυτού είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και το μειωμένο κόστος υγειονομικής ταφής και ενέργειας. 

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει εκεί που οι άνθρωποι κάνουν λάθη

Το επόμενο βήμα για τους «ψηφιακούς κάδους» αφορά την αυτοματοποίηση της κατηγοριοποίησης των αποβλήτων, ένα έργο στο οποίο οι περισσότεροι εργαζόμενοι κάνουν λάθη. Για το λόγο αυτό, η πολωνική εταιρεία Bin-e δημιουργεί τους “Smart Waste Bins” (Έξυπνους κάδους απορριμμάτων) που μπορούν να ξεχωρίσουν και να ταξινομήσουν τα απόβλητα σε τέσσερις κατηγορίες: γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο.

Συγκεκριμένα, οι κάδοι συμπιέζουν τα απόβλητα και ειδοποιούν τους εργαζόμενους να προβούν στο άδειασμα τους. Κατά συνέπεια, η έξυπνη κατηγοριοποίηση και ο διαχωρισμός είναι μια επερχόμενη τάση, που βελτίωσης για να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

“Smart” αντικείμενα, όπως οι έξυπνοι κάδοι, αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών τόσο ως προς την ανακύκλωση, όσο και προς τις IoT τεχνολογίες. Εξαιτίας της τεχνολογίας αυτής, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν καλύτερα το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Τα δεδομένα από τα οικιακά απορρίμματα είναι συνεχώς διαθέσιμα. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να βελτιώνουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές.

Εξετάζοντας ολιστικά τα πλεονεκτήματα τέτοιων τεχνολογιών, είναι φανερό ότι τα οφέλη είναι πολύπλευρα. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανακύκλωσης βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, εξαιτίας της αυτοματοποίησης των διαδικασιών τους. Χάρη σε αυτό, οι εργαζόμενοι δουλεύουν πιο εύκολα και οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα που τους βοηθούν να αλλάξουν συμπεριφορά.