Οι τεχνολογίες Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) υπόσχονται αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Οι κλάδοι της Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων δεν θα μείνουν εκτός. Η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα μεταβάλλει τις επιχειρησιακές στρατηγικές. Οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και πιο αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές.

Πώς το IoT αλλάζει τη διαχείριση αποβλήτων στις έξυπνες πόλεις;

Σκεφτείτε τις βασικές λειτουργικές διαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. To Internet of Things δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης αισθητήρων για τη συλλογή δεδομένων από όλες τις διαδικασίες. Παράλληλα, αυτοματοποιούν πολλές από αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των δυνατοτήτων αυτών των τεχνολογιών είναι η πόλη Songdo στη Νότια Κορέα.

Η πόλη συνδέεται με ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων χωρίς την ανάγκη για απορριμματοφόρα οχήματα. Σωλήνες απορροφούν τα απορρίμματα απευθείας από τις εγκαταστάσεις σε ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων. Το δίκτυο συνδέεται με μια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, όπου τα απόβλητα είτε ταξινομούνται και ανακυκλώνονται αυτόματα, είτε θάβονται ή καίγονται για παραγωγή ενέργειας. Μερικά από τα βασικά οφέλη του συστήματος αυτού είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και το μειωμένο κόστος υγειονομικής ταφής και ενέργειας. 

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει εκεί που οι άνθρωποι κάνουν λάθη

Το επόμενο βήμα για τους «ψηφιακούς κάδους» έγκειται στην αυτοματοποίηση της κατηγοριοποίησης των αποβλήτων, ένα έργο στο οποίο οι περισσότεροι εργαζόμενοι κάνουν λάθη. Η πολωνική εταιρεία Bin-e δημιουργεί τους “Smart Waste Bins” (Έξυπνους κάδους απορριμμάτων) που μπορούν να ξεχωρίσουν και να ταξινομήσουν τα απόβλητα σε τέσσερις κατηγορίες: γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο.

Στη συνέχεια, οι κάδοι συμπιέζουν τα απόβλητα και ειδοποιούν τους εργαζόμενους να τους αδειάσουν. Η έξυπνη κατηγοριοποίηση και ο διαχωρισμός είναι μια επερχόμενη τάση. Εξακολουθεί να βελτιώνεται για να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

Smart αντικείμενα όπως οι έξυπνοι κάδοι αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών τόσο ως προς την ανακύκλωση όσο και προς τις IoT τεχνολογίες. Μέσω της τεχνολογίας οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν καλύτερα το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Τα δεδομένα από τα οικιακά απορρίμματα είναι συνεχώς διαθέσιμα. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτες να διαχειρίζονται τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές.

Εξετάζοντας ολιστικά τα πλεονεκτήματα τέτοιων τεχνολογιών φαίνεται πως τα οφέλη είναι πολύπλευρα. Οι εταιρείες ανακύκλωσης βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους καθώς οι διαδικασίες αυτοματοποιούνται. Η δουλειά των εργαζομένων γίνεται πιο εύκολη και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να τους βοηθήσουν να αλλάξουν συμπεριφορά.