Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων και των υποσχέσεων μας απέναντι στο Νόμο, το κοινωνικό σύνολο και τους συνεργάτες μας.

Αξιοπιστία

Προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε συνεπείς στις συμφωνίες και τις υποσχέσεις μας.

Ηγεσία

Επιχειρούμε να είμαστε στις καλύτερες εταιρίες στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.

Σεβασμός

Σεβόμαστε τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας εντός και εκτός της εταιρίας.

Βελτίωση

Θέλουμε συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Ακεραιότητα

Προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε το σωστό βάσει του Νόμου και των Αρχών μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η επίτευξη μιας zero waste οικονομίας

Προσφέροντας λύσεις κυκλικής οικονομίας επιχειρούμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση της κοινωνίας σε ένα μοντέλο πραγματικής αειφόρου ανάπτυξης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άνθρωποι και κουλτούρα

Παρέχουμε ένα υποστηρικτικό και αμερόληπτο περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο ο καθένας ή η καθεμία μπορεί να φθάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του/της και να αναλάβει ουσιαστικές ευθύνες και πρωτοβουλίες.

Η ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιχειρηματικής μας κουλτούρας.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πέρα από τη νομοθεσία

Η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να υπερβαίνουν τη νομοθετική συμμόρφωση.

Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης

Τα πρότυπα αυτά ορίζουν το πλαίσιο με το οποίο συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας, διαχειριζόμαστε τις επιχειρησιακές μας λειτουργίες και αντιμετωπίζουμε τους εργαζομένους μας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ISO 9001:2015

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

ΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ISO 14001:2015

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης

ΛΗΨΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ISO 45001:2018

Πιστοποιημένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας.

ΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιχειρησιακή υποδομή

Σύχρονα συστήματα logistics, μοντέρνος μηχανολογικός εξοπλισμός και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα αξιοποιούνται για την εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Διαρκείς επενδύσεις σε εργαλεία, μηχανήματα και τεχνολογίες αποσκοπούν στον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών και την αποδοτική και άμεση εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών.

Εγκαταστάσεις
Ανάλυση Σκραπ Αλουμινίου
πληροφορίες για το πλαστικό
Εταιρικά πρότυπα

Εγκαταστάσεις

Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 30 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οχήματα

Οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αξιοοποιούνται για την υποστήριξη των διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών.

Λογισμικό

Πλήρως αναπτυγμένο και παραμετροποιημένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και επιμέρους λειτουργιών.

Εξοπλισμός

Ασφαλής και αποδοτικός μηχανολογικός εξοπλισμός αξιοποιείται για τις λειτουργίες παραγωγής και διακίνησης.

30+

Συνεργασία με φορείς & επιχειρήσεις σε 30 χώρες.

3*

Διεθνή Πιστοποιητικά Διαχείρισης από εγκεκριμένους φορείς.

45έτη

Από το 1977, δίνουμε αξία στην ανακύκλωση.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ισχύς εν τη ενώσει

Συμμετέχουμε σε θεσμούς, δίκτυα, τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινότητας και της οικονομίας.

Θεμελιώνουμε συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Πιστεύουμε ότι συνεισφέροντας οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους σε συλλογικές προσπάθειες ενισχύουμε την χρηματοοικονομική μας απόδοση και συμβάλλουμε στην προαγωγή της κοινωνίας.

ΣΒΕ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

www.sbe.gr

ΣΕΒΕ

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

www.seve.gr

ΕΒΕΘ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

www.eveth.gr

BIR

Bureau of International Recycling

www.bir.org