ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΔΟΕ ΑΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος

www.edoe.gr

BIR

Bureau of International Recycling

www.bir.org

ΕΟΑΝ

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

www.eoan.gr

ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ypen.gov.gr

ΣΒΕ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

www.sbe.gr

ΣΕΒΕ

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας

www.seve.gr