Δραστηριότητες

Υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Συντελεστής της κυκλικής οικονομίας

Από το 1977, υπερήφανος συντελεστής της αειφόρου ανάπτυξης με όραμα για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας ανακύκλωσης στην Ελλάδα και μιας οικονομίας μηδενικών απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας

Λύσεις κυκλικής οικονομίας σε όλο το φάσμα της ανακύκλωσης και για ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο οργανισμών και επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
CSR

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Θεμέλιος λίθος της κουλτούρας μας με σεβασμό προς τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τη κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΝΕΑ

Άρθρα &
Ενημέρωση

Στη σύγχρονη οικονομία, η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Μια επιχείρηση για να επιτύχει πρέπει όχι μόνο να φέρει οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και να επιδεικνύει τη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο.