Καριέρα

Καριέρα

Στην METECO, οι άνθρωποι μας είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε. Μόνο μέσα από την επιμονή και την αφοσίωση του προσωπικού μας, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας, να δημιουργούμε αξία και να συνεισφέρουμε στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιχειρηματικής μας κουλτούρας.

Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τις προοπτικές και τις δυνατότητες του κάθε εργαζομένου, να αυξάνουμε την αποδοτικότητα του, να διευρύνουμε τις επαγγελματικές του ευκαιρίες και να τον βοηθούμε να συνεισφέρει θετικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Είμαστε ένα νεαρό σε ηλικία εργατικό δυναμικό που απαρτίζεται από καταρτισμένους ανθρώπους. Προσπαθούμε να προσφέρουμε καινοτόμες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις και συμβουλές στους πελάτες μας. Δρούμε με αφοσίωση, δημιουργικότητα, επαγγελματικό και επιχειρηματικό πνεύμα.

Η αιχμή των προσπαθειών μας εστιάζεται στην καλλιέργεια και διατήρηση ενός διαφοροποιημένου εργατικού δυναμικού και εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις εξειδικευμένες ανάγκες της διαφοροποιημένης πελατειακής μας βάσης.

Άνθρωποι και Κουλτούρα

Παρέχουμε ένα υποστηρικτικό και αμερόληπτο περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο ο καθένας ή η καθεμία μπορεί να φθάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του/της και να αναλάβει ουσιαστικές ευθύνες και πρωτοβουλίες.

Η ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιχειρηματικής μας κουλτούρας.

Ευκαιρίες απασχόλησης

Θέση εργασίας Τοποθεσία Τμήμα Ημερομηνία
Εξυπηρέτηση πελατών – πλήρης απασχόληση Θεσσαλονίκη Εξυπηρέτηση πελατών 08/01/2018
Μηχανικός αυτοκινήτων – πλήρης απασχόληση Θεσσαλονίκη Μηχανικός αυτοκινήτων 08/01/2018