Από το  1977, η METECO παρέχει λύσεις κυκλικής οικονομίας, βελτιώνοντας την οικονομική και περιβαλλοντολογική απόδοση επιχειρήσεων και οργανισμών. Η 45ετής πορεία ανάπτυξης της εταιρείας την έχει συνδέσει με την ανάπτυξη της βιομηχανίας ανακύκλωσης στην ελληνική οικονομία. Ατενίζοντας το μέλλον, αποφασίσαμε να ανανεώσουμε το λογότυπό μας και να σας παρουσιάσουμε τη νέα εταιρική μας ταυτότητα.

Welcome waste

Με αυτό το μήνυμα επικοινωνούμε, στην Ελλάδα και διεθνώς, τη σημαντική κοινωνική και οικονομική αξία των ανακυκλώσιμων υλικών. Με άλλα λόγια, τα απορρίμματα δεν είναι παρά πολύτιμες πρώτες ύλες.

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή, οι στόχοι βιωσιμότητας έχουν γίνει επιχειρηματική επιταγή για τους οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Περιβάλλον (ΕΟΠ), κάθε Ευρωπαίος παράγει κατά μέσο όρο 481 kg αποβλήτων ετησίως. Για παράδειγμα, τρόφιμα, χαρτί, πλαστικό, συσκευασίες, μέταλλα, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και άλλα απαρτίζουν τα απόβλητα αυτά. Η ανεπαρκής διαχείριση αυτών των αποβλήτων επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον και την ατμοσφαιρική ρύπανση και επηρεάζει το οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία.

Συνεπώς, η κυκλική οικονομία είναι ένας τρόπος επαναπροσδιορισμού της οικονομίας με οικονομική αξία που έχει άμεση σχέση με τις βιώσιμες πρακτικές. Μετρούμενη από δείκτες ESG (Environmental, Social, Governance) και ERM (Enterprise Risk Management), είναι μια στροφή μακριά από την υπερκατανάλωση και οδηγεί προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η νέα μας εταιρική ταυτότητα

Στόχος της ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας της METECO είναι ο εκσυγχρονισμός της οπτικής επικοινωνίας. Ήτοι, η νέα ταυτότητα ευθυγραμμίζει την ταυτότητα της εταιρείας με το όραμά μας για μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών ρύπων.

To πράσινο χρώμα της ανανεωμένης γραμματοσειράς σε συνδυασμό με το κλαδί δέντρου στο πρώτο γράμμα «Μ» της ονομασίας μας, υπογραμμίζει τις δράσεις μας στην κυκλική οικονομία. Έτσι, επικοινωνούμε την ανάγκη μας να διαδώσουμε τις γνώσεις μας. Επιπλέον, ξεδιπλώνουμε νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης για εμάς, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία στο σύνολο της.

Old METECO logo New METECO logo
Old METECO logo New METECO logo

Όραμα Zero-Waste

Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων αποτελεί ολοένα και περισσότερο προτεραιότητα για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ολόκληροι κλάδοι εξετάζουν διαρκώς και συλλογικά τον τρόπο να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ο σκοπός; Ένα βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον.

Εδώ, στη METECO σχεδιάζουμε με γνώμονα τον αντίκτυπο. Βοηθούμε τους οργανισμούς να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας. Ως αποτέλεσμα, συμβάλλουμε στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή.