ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Λύσεις κυκλικής οικονομίας

Για πάνω από 40 έτη εξυπηρετούμε τις ανάγκες ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας, υποστηρίζουμε την μετάβαση των επιχειρήσεων και οργανισμών στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πελατών μας συγκαταλέγονται περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί. Μέσα από τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ