Η μέθοδος των “Πέντε Γιατί” είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων που στοχεύει στην εύρεση της βασικής αιτίας ενός προβλήματος. Τη μέθοδο ανέπτυξε αρχικά ο Sakichi Toyoda, ιδρυτής της Toyota Industries. Τη συγκεκριμένη μέθοδο συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα. Ο Taiichi Ohno, δημιουργός του Συστήματος Παραγωγής της Toyota (TPS), περιγράφει τα “Πέντε Γιατί” ως «τη βάση της επιστημονικής προσέγγισης της Toyota».

Μαζί με τις άλλες φιλοσοφίες, η μέθοδος των “Πέντε Γιατί” χρησιμοποιείται μαζί με άλλες διάσημες μεθόδους, όπως η kaizen, το poka-yoke και το jidoka.

Τα “Πέντε Γιατί” είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως όμως στις κατασκευαστικές εταιρίες. Αυτό συμβαίνει καθώς κύριο μέλημα τους είναι η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα, η μεγιστοποίηση του ρυθμού παραγωγής και η ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

Τα οφέλη από τη μέθοδο των Πέντε Γιατί

Η πρωτοποριακή μέθοδος της Toyota είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία, αλλά μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Κύριο πλεονέκτημα των “Πέντε Γιατί” είναι πως αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές μεθόδους αξιολόγησης όλων των μη στατιστικών αναλύσεων. Μπορεί να αποκαλύψει και να εντοπίσει προβλήματα που δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα ή προφανή. Η βασική ιδέα είναι να λύσετε προβλήματα που προκύπτουν συνεχίζοντας να ρωτάτε τουλάχιστον πέντε φορές «Γιατί;» μέχρι να φτάσετε στη βασική αιτία. Έτσι, μπορείτε να προσδιορίσετε τη σχέση μεταξύ διαφορετικών αιτιών ενός προβλήματος.  Ωστόσο πριν ξεκινήσετε, ελέγξετε εάν αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τη δική σας επιχείρηση.

Πως να ολοκληρώσετε μια ανάλυση με τη μέθοδο Πέντε Γιατί;

  1. Συγκέντρωση της ομάδας σας και εκκίνηση με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Με τι αντιμετωπίζετε το πρόβλημα;
  2. Ερωτήσεις. Γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα; Στη συνέχεια γράψτε την απάντηση σας κάτω από το συγκεκριμένο πρόβλημα που είχατε σημειώσει στο πρώτο βήμα.
  3. Ρωτάμε « γιατί» σε καθεμία από τις διαδοχικές απαντήσεις που σημειώσατε μέχρι να φτάσετε στη βασική αιτία του προβλήματος.
  4. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει για περισσότερα ή λιγότερα από πέντε « γιατί» .

Οι ερωτήσεις αυτές σας βοηθάνε να σκεφτείτε και να φτάσετε στον πυρήνα της δικής σας λήψης αποφάσεων και πεποιθήσεων.

Συμπερασματικά, η μέθοδος “Πέντε Γιατί” είναι εύκολο να εφαρμοστεί και χρησιμοποιείται ευρέως σε οποιοδήποτε τμήμα ή επιχειρηματικό εγχείρημα. Βοηθάει τα μέλη της ομάδας να ρωτήσουν για επιπλέον πληροφορίες και να παρέχουν πιο ακριβείς πληροφορίες για το πρόβλημα. Η λύση για να επαναφέρετε την ευημερία στην επιχείρησή σας υπάρχει. Ειδικότερα, η επανεξέταση επαναλαμβανόμενων προβληματικών περιοχών. Εκεί, η ανεύρεση μιας βαθύτερης αιτίας μπορεί να αποκαλύψει ένα μεγαλύτερο ζήτημα ή διαφορετική προσέγγιση για τη βελτίωση ενός επιχειρηματικού τομέα.