ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΥΘΥΝΗ

Θεμέλιος λίθος της κουλτούρας μας

Προτεραιότητα η συμβολή στην ανάπτυξη της κοινότητας.

Σεβόμαστε τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Αφιερώνουμε ανθρώπους, κεφάλαια και ιδέες στην εξεύρεση λύσεων που είναι βιώσιμες και ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η ανακύκλωση, γύρω από την οποία περιστρέφονται οι δραστηριότητες μας, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη συντήρηση φυσικών πόρων.

Αφιερώνουμε ανθρώπους, κεφάλαια και ιδεές για την εξεύρεση λύσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 


Αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις ικανότητες μας έχουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

 


Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιχειρησιακών δομών και πόρων.

 

Προτεραιότητα μας η ανάπτυξη της κοινότητας και της οικονομίας

Διεθνείς Προδιαγραφές

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια

Συνδράμουμε στην ανάπτυξη της επιστημονικής κοινότητας.

Επενδύσεις σε Υποδομές

Διοχετεύουμε κεφάλαια στην τοπική κοινωνία μέσα από επενδύσεις.

Ηθικές Αξίες

Κουλτούρα βασισμένη σε ηθικές αρχές και υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ