Οι Αξίες μας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην METECO η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί θεμέλιο λίθο της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής μας στρατηγικής.

Σεβόμαστε τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες μας και την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Αφιερώνουμε τους ανθρώπους, τα κεφάλαια και τις ιδέες μας στην εξεύρεση λύσεων που έχουν νόημα επιχειρηματικά και ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο μας στο περιβάλλον.

Η ανακύκλωση, γύρω από την οποία περιστρέφονται οι δραστηριότητες μας, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη συντήρηση των σπάνιων φυσικών πόρων.

Βιωσιμότητα

Αφιερώνουμε ανθρώπους, κεφάλαια και ιδέες για την εξεύρεση λύσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Κοινότητα

Αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις ικανότητες μας έχουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια

Συνδράμουμε στην ανάπτυξη της επιστημονικής κοινότητας με την συμμετοχή μας σε ερευνητικά προγράμματα.

Επενδύσεις σε Υποδομές

Διοχετεύουμε κεφάλαια στην τοπική κοινωνία μέσα από επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές.

Διεθνείς Προδιαγραφές

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιχειρησιακών μας δομών και πόρων.

Ηθικές Αξίες

Η επιχειρηματική και επιχειρησιακή μας δράση είναι θεμελιωμένη σε ηθικές αρχές και υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς.