ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

Download center


Πιστοποιητικό Συμμετοχής BIR
2023

Πιστοποιητικό ISO 14001
2022

Πιστοποιητικό ISO 9001
2022

Πιστοποιητικό ISO 45001
2021

Καθεστώς μηδενικού ΦΠΑ άρθρο 39Α
~

Οδηγίες συμπλήρωσης έκθεσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
~

Άδεια λειτουργίας
2016