Η αγορά ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ευρώπη

Η ανακύκλωση αλουμινίου απότελει τμήμα της βιομηχανίας αλουμινίου, το μέγεθος της οποίας, στην Ευρώπη, φτάνει στα 40 δις ευρώ και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζομένους. Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρώπη υπάρχουν 220 εργοστάσια αλουμινίου πολλά από τα οποία είναι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Επομένως, η ανακύκλωση αλουμινίου απασχολεί περί τους 30.000 εργαζομένους και το μέγεθος της αγοράς φτάνει στα 8.6 δις ευρώ.

Η ανακύκλωση αλουμινίου, μια τράπεζα ενέργειας

Μπορούμε να ανακυκλώνουμε αεναώς το αλουμίνιο χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά χωρίς να αλειώσουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Επίσης, για την ανακύκλωση του αλουμινίου σπαταλάμε μόνον το 5% της ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή αλουμινίου από πρώτες ύλες. Επομένως, το αλουμίνιο αποτελεί μια τράπεζα ενέργειας για μελλοντική χρήση.

Η δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης ενέργειας καθιστά την ανακύκλωση αλουμινίου προτεραιότητα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ανακύκλωση του αλουμινίου προκύπτει από τη διαθεσιμότητα σκραπ αλουμινίου. Με τη σειρά της, η διαθεσιμότητα σκραπ αλουμινίου προκύπτει από τα ποσοστά ανάκτησης και διαχείρισης προϊόντων αλουμινίου τόσο κατά την παραγωγή τους όσο και μετά τη χρήση τους. Οπότε, η  επίτευξη υψηλών ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης αλουμινίου αποτελεί προϋπόθεση. Απώτερος σκοπός είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενέργεια και η άμυνα απέναντι στην μεταβλητότητα των τιμών αυτής εξαιτίας γεωπολιτικών και άλλων παραγόντων.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ευρώπη

Η Ευρώπη ήδη έχει επιτύχει τα υψηλότερα ποσοστά στην ανακύκλωση αλουμινίου ανά κάτοικο. Περισσότερο από το 50% του αλουμινίου που παράγει η Ευρωπαική Ένωση προκύπτει από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το αλουμίνιο που αξιοποιεί η αυτοκινητοβιομηχανία είναι από εκείνα με τον υψηλότερο βαθμό ανακύκλωσης. Το αλουμίνιο από δομικές εφαρμογές ακολουθεί, ενώ τρίτο σε βαθμό ανακύκλωσης είναι το αλουμίνιο από τα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών. Συναντάμε διαφορετικές τεχνικές ανακύκλωσης, προσαρμοσμένες στις διάφορες μορφές ανακυκλώσιμου αλουμινίου, π.χ. άλλη για άβαφο και χονδρού πάχους αλουμίνιο, άλλη για φόιλ αλουμινίου, άλλη για βαμμένο αλουμίνιο κτλ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στον ιστότοπο European Aluminium.

Ανακύκλωση αλουμινίου από την METECO

Στην METECO συμμετέχουμε στην ανακύκλωση αλουμινίου από το 1977. Προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές για την ανακύκλωση αλουμινίου. Παρέχουμε υπηρεσίες ανακύκλωσης με συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε στο 2310781295 και μάθετε περισσότερα ή επισκεφτείτε τη σελίδα υπηρεσίες ανακύκλωσης αλουμινίου.