Οι φορητοί αναλυτές μετάλλων της Hitachi High-Tech είναι ανθεκτικοί και εργονομικοί. Οι αναλυτές μπορούν να αποδόσουν ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας. Ωστόσο, η αδιάλειπτη λειτουργία τους απαιτεί τακτική συντήρηση.

Οι μονάδες που χρησιμοποιούν αναλυτές μετάλλων απαιτούν κορυφαία και αξιόπιστη απόδοση. Η αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού μειώνει το ρίσκο και διατηρεί την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις με προμηθευτές και πελάτες διατηρώντας την αξιοπιστία και τις μακρόχρονες επαγγελματικές σχέσεις.

Γιατί προληπτική συντήρηση;

Η τακτική συντήρηση ενός αναλυτή μετάλλων έχει πολλαπλά οφέλη:

  • Πρώτο, συμβάλλει στην αδιάλειπτη λειτουργία του οργάνου μέτρησης και στην αμείωτη παραγωγικότητα.
  • Δεύτερον, μειώνει το κόστος χρήσης του εξοπλισμού μειώνοντας τα έξοδα επισκευών και τις απρογραμμάτιστες διακοπές στην λειτουργία τους.

Η προληπτική συντήρηση είναι η έξυπνη επιλογή

Όπως θα κάνατε με ένα αυτοκίνητο, είναι σημαντικό να προγραμματίσετε τακτική συντήρηση για τον πολύτιμο εξοπλισμό σας.

Η ομάδα των ειδικών μηχανικών μας εκτελεί service ετήσιας συντήρησης σε όργανα της Hitachi. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τις εργασίες συντήρησης είναι οι ακόλουθες:

  1. Έλεγχος ασφάλειας της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για να είστε σίγουροι για την ασφάλεια των χειριστών του μηχανήματος.
  2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στον αναλυτή σας.
  3. Εγκατάσταση των τελευταίων ενημερώσεων λογισμικού για να επωφεληθείτε από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες δυνατότητες.
  4. Ρυθμίσεις ακρίβειας του αναλυτή, προσθήκη νέων προτύπων και βαθμονομήσεων.

Τέλος, σε περίπτωση που έχετε νέους εργαζομένους στην επιχείρηση σας ή έχουν αλλάξει οι χρήστες των αναλυτών μετάλλων, μπορούμε να φροντίσουμε για την εκπαίδευση τους ώστε να συνεχίσετε αδιάλειπτα τις καθημερινές σας εργασίες.