1977

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1977 από τον κο Γεώργιο Κωνσταντινίδη με έδρα στη Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.


1978

Η εταιρία επενδύει στο πρώτο της φορτηγό όχημα για την μεταφορά σκραπ μετάλλων από τις τοπικές βιομηχανίες στα τοπικά χυτήρια.


1984

Μεταφερόμαστε σε νέες εγκαταστάσεις στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όπου διατηρούμε μέχρι και σήμερα μονάδα αποθήκευσης.


1988

Επενδύουμε στην πρώτη πρέσα μετάλλων για την επεξεργασία των μη σιδηρούχων μετάλλων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης τους.


1993

Επενδύουμε σε μηχανήματα έργου για τη διευκόλυνση των φορτοεκφορτώσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.


2004

Κατασκευάζουμε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 14.000 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας.


2007

Υπογράφουμε σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ ΑΕ και αδειοδοτείται ως Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων για την ανακύκλωση των παλιών αυτοκινήτων.


2009

Γινόμαστε μέλος του Bureau of International Recycling (BIR) το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και αντιπροσωπεύει την παγκόσμια κοινότητα ανακύκλωσης.


2010

Πιστοποιούμαστε για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαντολλογικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε βάσει των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.


2012

Επενδύουμε σε ολοκληρωμένη γραμμή ανακύκλωσης αποβλήτων καλωδίων χαλκού και αλουμινίου καθετοποιώντας την επεξεργασία τους.


2013

Πιστοποιούμαστε κατά OHSAS 18001 για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής κατά την εργασία που εφαρμόζουμε.


2014

Υπογράφουμε σχέσεις συνεργασίας για την αντιπροσώπευση τους στην Ελληνική αγορά με κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων.


2015

Επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις μας κατά 15,000 τ.μ. φτάνοντας τη συνολική έκταση των 40,000 τ.μ.


2016

Επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στη διαχείριση μπαταριών μολύβδου-οξέως και νικελίου-καδμίου.


2021

Πιστοποιούμαστε κατά ISO 45001 για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής κατά την εργασία που εφαρμόζουμε.


Σήμερα

Εδραιωμένος πόλος στην εγχώρια αγορά ανακύκλωσης παρέχοντας λύσεις κυκλικής οικονομίας σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο πελατών.