Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη φέτος αναμένεται να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για την αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η ηλεκτροκίνηση άλλωστε αποτελεί για την αυτοκινητοβιομηχανία το αντίδοτο για την ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων αλλά και το μοναδικό ίσως “άρμα” των κατασκευαστών προκειμένου να αποφύγουν τα τσουχτερά πρόστιμα στην περίπτωση μη επίτευξης των αυστηρών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μέσο όρο εκπομπών του στόλου οχημάτων κάθε ομίλου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ACEA, η πλειοψηφία των χωρών τις Ε.Ε, οι 20 από τις 27+1 (για πρακτικούς λόγους, στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται και η Μ. Βρετανία) παρέχουν στους αγοραστές των χωρών τους αυτή τη στιγμή σημαντικά κίνητρα, με μόλις 7 εξ αυτών (βλ. Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Λετονία, Λιθουανία και Μάλτα) να μην συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Αυστρία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 3,5%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €44.920
 •   Κίνητρα: €3.000 για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου, €1.2 50 για για PHEV και οχήματα extended-range.

Βέλγιο

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 3,2%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €41.200
 •   Κίνητρα: Κανένα

Βουλγαρία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,6%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €8.680
 •   Κίνητρα: Κανένα

Γαλλία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 2,8%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €35.960
 •   Κίνητρα: Μπόνους έως €7.000 για οχήματα με εκπομπή έως 20 g CO2/km. Πρόγραμμα απόσυρσης: έως €5.000 για αγορά μεταχειρισμένου ή καινούργιου οχήματα που εκλύουν έως 50 g CO2/km και τιμή κάτω από €60.000.

Γερμανία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 3,0%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €41,510
 •   Κίνητρα: Μπόνους €9.000 για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου και €6.750 για PHEV με καθαρή αξία έως €40.000, €7.500 για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου και €5.625 PHEV με καθαρή αξία άνω των €40.000.

Δανία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 4,2%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €53.270
 •   Κίνητρα: Κανένα

Ελλάδα

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,4%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €17.500
 •   Κίνητρα: Έκπτωση 20% επί της λιανικής τιμής προ φόρων για κάθε EV έως το ποσό των €6.000 για οχήματα με ΛΤΠΦ έως €30.000 και 20% επί της λιανικής τιμής προ φόρων έως το ποσό των €6.000 για οχήματα με ΛΤΠΦ από €30.001 έως €50.000, συν €1.000 ευρώ για την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου. Έκπτωση 25% στην ΛΤΠΦ για ηλεκτρικά ταξί έως το ποσό των €8.000 για οχήματα με τιμή €50.000, συν επιπλέον €2,500 στην περίπτωση απόσυρσης ενός ταξί παλαιά τεχνολογίας.

Εσθονία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,3%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €21.160
 •   Κίνητρα: Μπόνους €5,000 για κάθε EV με τιμή κάτω από €50.000.

Ιρλανδία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 4,1%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €72,260
 •   Κίνητρα: Έως €5.000 για EV και PHEV οχήματα που εκλύουν έως 50 g CO2/km

Ισπανία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 1,4%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €26.440
 •   Κίνητρα: Έως €5.000 ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και €2.600 για PHEV, €6.000 για βαν και φορτηγά, ανάλογα με το όχημα που αποσύρεται.

Ιταλία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,9%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €29.610
 •   Κίνητρα: Μπόνους έως €6,000 για οχήματα που εκλύουν έως 70 g CO2/km και τιμή μέχρι €50.000. Επιβάρυνση έως €2,500 για τα αυτοκίνητα με εκπομπή άνω των 250 g CO2/km.

Κροατία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: –
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €13.260
 •   Κίνητρα: €9.200 για την αγορά EV και €4.600 για PHEV.

Κύπρος

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: –
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €24.920
 •   Κίνητρα: Κανένα

Λετονία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,5%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €15,930
 •   Κίνητρα: Κανένα

Λιθουανία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,4%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €17.340
 •   Κίνητρα: Κανένα

Λουξεμβούργο

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: –
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €102.200
 •   Κίνητρα: Εντάσσονται στο πλαίσιο της ετήσιας φορολογικής δήλωσης των πολιτών υπό τη μορφή επιστροφής ύψους €5.000 για EV με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου και €2.500 για PHEV που εκπέμπουν έως 50 g CO2/km.

Μάλτα

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: –
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €26,530
 •   Κίνητρα: Κανένα

Μεγάλη Βρετανία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 3,1%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €37.780
 •   Κίνητρα: Επιχορήγηση για οχήματα μηδενικών (επιβατικά, ταξί, βαν και φορτηγά) με τιμή έως £50.000 ύψους £3,000.

Ολλανδία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 15,0%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €46.710
 •   Κίνητρα: Σχέδιο επιδοτήσεων (SEPP) για ιδιώτες για αγορά ή μίσθωση καινούργιων ή μεταχειρισμένων EV με μπαταρία, έκπτωση περιβαλλοντικής επένδυσης (MIA) για ηλεκτρικά φορτηγά και ταξί με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου, μεγαλύτερες αποσβέσεις μέσω του συστήματος περιβαλλοντικών επενδύσεων για αυτοκίνητα κυψελών καυσίμου ή ταξί και ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία εξοπλισμένα με ηλιακούς συλλέκτες.

Ουγγαρία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 1,9%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα:  €14.720
 •   Κίνητρα: €7,350 για EV με τιμή έως €32.000, €1.500 για εκείνα με τιμή από €32.000€ έως €44.000.

Πολωνία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,5%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €13.780
 •   Κίνητρα: €8.400 για EV με τιμή έως €28.000 και €20.000 για οχήματα FCEV με τιμή έως €67.000

Πορτογαλία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 5,7%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €20.640
 •   Κίνητρα: Έως €3.000 για ιδιώτες και εταιρείες για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ρουμανία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,9%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €11.500
 •   Κίνητρα: €10.000 για την αγορά EV και €4,250 για νέο PHEV που εκλύει έως 50 g CO2/km, συν €1.250 για την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου

Σλοβακία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,4%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €17.270
 •   Κίνητρα: €8.000 για κάθε EV και €5.000 για plug-in υβριδικό.

Σλοβενία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,9%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €22.980
 •   Κίνητρα: €7.500 για αγορά EV, €4.500 για ηλεκτρικά βαν και μεγάλα τετράκυκλα, €4,500 για PHEV, οχήματα extended-range και βαν, €3.000 για ηλεκτρικά ελαφρού τύπου τετράκυκλα.

Σουηδία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 11,3%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €46.130
 •   Κίνητρα: Σχέδιο κινήτρων έως €5.800 για EV και 960 για PEHV οχήματα που εκπέμπουν έως 70 g CO2/km.

Τσεχία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 0,5%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €20.990
 •   Κίνητρα: Προσφέρονται σε εταιρείες, εταιρείες του δημοσίου και δημόσιους μεταφορείς για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου, PEHV, οχήματα extender range και φυσικού αερίου.

Φινλανδία

 •   Μερίδιο αγοράς ECVs: 6,9%
 •   Κατά κεφαλήν εισόδημα: €43.570
 •   Κίνητρα: €2.000 για κάθε EV με τιμή έως €50.000.

Πηγή: www.capital.gr