Μήνυμα στην ηλεκτρονική τους θυρίδα στο taxisnet, αλλά και στο e-mail τους θα βρουν οι ιδιοκτήτες των 436.653 ανασφάλιστων οχημάτων, οι οποίοι βάσει της τελευταίας διασταύρωσης που πραγματοποίησε η φορολογική διοίκηση διαπιστώθηκε ότι δεν τα έχουν ασφαλισμένα.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κάνει λόγο για πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων ενδεχομένως να ταλαιπωρηθούν χωρίς λόγο. Από σήμερα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων μπορούν να προβούν στην ασφάλισή τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος θα καταβληθεί και το αντίστοιχο πρόστιμο.

Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:

 • 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc.
 • 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω.
 • 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 cc.
 • 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1.001 cc και άνω.

Διόρθωση λαθών

Στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ή η μηχανή περιλαμβάνεται αδίκως στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν κατά περίπτωση την εξής διαδικασία:

 • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία είναι ασφαλισμένο προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.
 • Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας εφορία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
 • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
 • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του ΚΕΠ για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που αποκτήσατε το όχημα έως και 7 εργάσιμες ημέρες πριν από τη διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν από τη διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί παράβολο για το εν λόγω όχημα.

 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr