Για μια ακόμη φορά θα λάβουμε μέρος στο διεθνές συνέδριο ανακύκλωσης του Bureau of International Recycling (BIR). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη μεταξύ 28 και 30 Μαίου 2018.

To BIR ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί την πρώτη ομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί την βιομηχανία ανακύκλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, αντιπροσωπεύει 760 εταιρίες-μέλη και 36 εθνικούς φορείς από 70 χώρες. Σκοπός του BIR είναι η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της κυκλικής οικονομίας και η ελεύθερη διακίνηση δευτερογενών πρώτων υλών.

Η METECO αποτελεί ενεργό μέλος του BIR από το 2010. Ως μέλη, ενημερωνόμαστε για τις τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις, παρακολουθούμε στενά τις τάσεις στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών και αποκτούμε πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού στη διεύθυνση http://www.bir.org.