Οι πρέσες συμπίεσης χαρτιού και χαρτοκιβωτίου είναι ο εξοπλισμός που βοηθά στη συμπίεση μεγάλου όγκου χάρτινων απορριμμάτων. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε κλάδου.

Οι πρέσες χαρτιού και χαρτοκιβωτίου, συμπιέζοντας απορρίμματα στο χώρο της εργασίας, επιτυγχάνουν μείωση όγκου κατά 90%, ενώ δημιουργούνται έσοδα για την επιχείρηση μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης και διάθεσης του υλικού.

 

Λόγοι αγοράς πρέσας χαρτιού και χαρτονιού

 

Πλεονεκτήματα αγοράς:

  • Η πρέσα μειώνει τον χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Όταν μειώνεται ο χρόνος απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού με τα απορρίμματα αυτομάτως αυξάνεται η παραγωγικότητα τους σε άλλους τομείς. Οι υπάλληλοι απελευθερώνονται και έχουν περισσότερο χρόνο να εστιάσουν σε σημαντικότερες εργασίες.

  • Η πρέσα δημιουργεί καθαρότερο εργασιακό περιβάλλον και εξοικονόμηση χώρου

Μειώνοντας τον όγκο απορριμμάτων δημιουργείται περισσότερος χώρος για παραγωγική εργασία ή αποθήκευση χρήσιμων υλικών και προϊόντων. Παράλληλα δημιουργείται οργανωμένο περιβάλλον που ανεβάζει τη διάθεση των υπαλλήλων.

  • Η πρέσα μειώνει το ρίσκο και αυξάνει την ασφάλεια

Με τη συμπίεση μειώνεται ο κίνδυνος πιθανού ατυχήματος όπως η πυρκαγιά, τραυματισμός προσωπικού λόγω απορριμμάτων στο έδαφος και κλοπών σε περιπτώσεις που τα απορρίμματα βρίσκονται σε σημεία ορατά και εύκολα προσβάσιμα από εξωτερικό χώρο.

  • Το συμπιεσμένο χαρτοκιβώτιο πωλείται σε καλές τιμές

Το ομοιόμορφο συμπιεσμένο υλικό μπορεί να πωληθεί σε πολύ καλή τιμή σε ανακυκλωτές. Οι εταιρίες ανακύκλωσης προτιμούν να συλλέγουν συμπιεσμένο υλικό διότι τους διευκολύνει στην μεταφορά.