Όπως είναι γνωστό, η καθημερινότητα όλων μας περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση διαφόρων αντικειμένων και υλικών. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά, πολλές φορές, καταλήγουν σε λάθος κάδο. Επομένως, στις σύγχρονες κοινωνίες και στους ρυθμούς που ζούμε, η σωστή διαχείριση των προϊόντων τα οποία φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι αναγκαία. Όπως είναι φυσιολογικό, το αντίκτυπο μιας τέτοιας διαδικασίας μας δείχνει τη σημασία της πράξης αυτής, τόσο για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, όσο και για την οικονομία μας. Πράγματι, η ανακύκλωση είναι η πιο συνηθισμένη πρακτική, δεν είναι όμως η πιο αποδοτική για το περιβάλλον. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως προηγούνται η μείωση της κατανάλωσης (Reduce) αλλά και τη δημιουργική επανάχρηση των προϊόντων (Upcycling – δημιουργικότητα με χρησιμοποιημένα υλικά), πρακτικές τις οποίες υιοθετούν όλο και περισσότερες εταιρείες.

Το παράδειγμα της Salty Bag

H Salty Bag αποτελεί το ιδανικό case study Ελληνικής επιχείρησης που συνδράμει στο όραμα της δημιουργίας προϊόντων βασισμένων στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Έτσι, βλέπουμε την ίδρυσή της το 2013, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου ιστιοπλοΐας που έλαβε χώρα στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας.

 

Η Salty Bag επαναχρησιμοποιεί υλικά από προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωης τους. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργεί χειροποίητες τσάντες, σακίδια και βαλίτσες. Για εκείνη, κανένα υλικό δεν είναι άχρηστο. Κατά συνέπεια, όλες οι πρώτες ύλες που αξιοποιούνται προέρχονται από χρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Βασικές πηγές των πρώτων υλών είναι τα ιστία, τα σχοινιά από πολυεστέρα και τα φυτικά δέρματα. Το πιο κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των πρώτων υλών είναι το χαμηλό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα στη Γη μας.

 

Η κάθε τσάντα αποτελεί μοναδικό κομμάτι. Αυτό το βλέπουμε από τα σημάδια, τις αμυχές, τους αποχρωματισμούς ή και τις πτυχώσεις που μπορεί να φέρει. Αυτά είναι και τα ίχνη της μοναδικής ιστορίας κάθε τσάντας. Χαρακτηριστικά που μπορείτε να βρείτε μόνο σε ένα προϊόν που δημιουργεί η διαδικασία της φιλοσοφίας της επανάχρησης (upcycling). 

 

Δείτε περισσότερα στο saltybag.com