Ο χαλκός είναι το υλικό που θα κυριαρχήσει στις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος. Οι μοναδικές αγώγιμες ιδιότητες το καθιστούν ιδανική λύση για την τεχνολογική υποδομή. Η ζήτηση του για τέτοιες εφαρμογές εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε πρόσφατη έρευνα του ICA (International Copper Alliance).

Πως, λοιπόν, θα καλυφθεί αυτή η αυξημένη ζήτηση για μέταλλα και πρώτες ύλες; Πως οργανισμοί και κυβερνήσεις θα κερδίσουν το στοίχημα της κυκλικής οικονομίας;

 

Η πρόταση της Αστικής εξόρυξης – Urban Mining

Μέταλλα όπως ο χαλκός έχουν ήδη μεγάλη υπολειμματική αξία ανακύκλωσης. Ο χαλκός μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά και ξανά, χωρίς  να χάσει τις ιδιότητες του. Περίπου το 50% του χαλκού που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, ήδη, προέρχεται από ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει ότι ο χαλκός έχει σημαντική συμβολή στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας.

Ένα αστικό ορυχείο ορίζεται ως το απόθεμα μετάλλων στα απορριπτόμενα απόβλητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καταλύτες αυτοκινήτων οι οποίοι περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο.

Η αστική εξόρυξη είναι η διαδικασία ανάκτησης αυτών των σπάνιων πρώτων υλών μέσω μηχανικής και χημικής επεξεργασίας. Πρακτικά αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανακύκλωσης των αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η αστική εξόρυξη είναι πλέον αναγκαία ώστε οι οικονομίες να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση για πόρους και, κυρίως, για μέταλλα.

 

Πως να ξεκλειδώσουμε την προοπτική της Κυκλικής Οικονομίας

Οι τεχνολογίες και τα συστήματα ανακύκλωσης συνεχώς βελτιώνονται. Κίνητρα δίνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για να συμβάλλουν στον στόχο της κυκλικής οικονομίας. Βέβαια υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Μια πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Fraunhofer δείχνει ότι η Αστική Εξόρυξη συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμβατική εξόρυξη εξασφαλίζει πρώτες ύλες από την ανάκτηση και εξευγενισμό φυσικών πόρων από το υπέδαφος. Το Urban Mining κάνει το ίδιο από το απόθεμα αγαθών που έχουν αξιοποιήθει από την κοινωνία.

Μόνο το 2018, 24 εκατομμύρια τόνοι χαλκού από την διαδικασία Αστικής Εξόρυξης έγιναν νέα προϊόντα.

 

Που βρίσκονται αυτά τα υλικά;

Τα περισσόστερα αγαθά που χρησιμοποιούμε καθημερινά περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Ένα παλιό αυτοκίνητο, μια παλιά ηλεκτρική συσκευή, ένα χρησιμοποιημένο μηχάνημα και άλλα.

Η αστική εξόρυξη είναι αναπόσπαστο μέρος της Κυκλικής Οικονομίας. Ξεκλειδώνει τους πόρους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και τους επαναφέρει συνεχώς στο ρεύμα της αγοράς με την μορφή νέων αγαθών.

Εάν η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σαν ενδιαφέρουν κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για ό,τι νέο.

 

Πηγή