Παγκόσμια Ημέρα Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η φετινή θεματική “Restore Our Earth επικεντρώνεται στις φυσικές διαδικασίες, τις αναδυόμενες πράσινες τεχνολογίες και την καινοτόμο σκέψη που μπορούν να αποκαταστήσουν τα παγκόσμια οικοσυστήματα. Εν ολίγοις απορρίπτει την πεποίθηση ότι μόνο ο περιορισμός της παραγωγής είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

 

Κυκλική Οικονομία αντί περιορισμού της κατανάλωσης

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται αν απλά δούμε λίγο καλύτερα τα οφέλη της ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση μειώνει την ανάγκη καλλιέργειας, συγκομιδής ή εξόρυξης νέων πρώτων υλών από τη Γη. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τις βλαβερές αλλαγές που συντελλούνται στον φυσικό κόσμο: λιγότερα δάση περιορίζονται, λιγότερες εκτροπές ποταμών, λιγότερη ρύπανση του νερού, του εδάφους και του αέρα.

Είναι λογικό πως ο περιορισμός της κατανάλωσης δεν μπορεί να είναι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης σε έναν Πλανήτη που συνεχώς παρουσιάζει αυξανόμενες ανάγκες. Αυτό δείχνουν και οι στόχοι που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτεροι οργανισμοί παγκοσμίως στις ατζέντες τους. Φράσεις όπως κυκλική οικονομία, αστική εξόρυξη, βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων έχουν μπει στην ζωή μας. Τόσο οι καταναλωτές όσο η βιομηχανία προσαρμόζονται.

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Όλα αυτά είναι κομμάτια του Νέου Οικονομικού Μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες εφαρμογής αυτού του παραγωγικού/οικονομικού μοντέλου χάρη σε:

  • διαθέσιμους φυσικούς πόρους και αναξιοποίητους δευτερογενείς πόρους και απόβλητα,
  • επιστημονικό δυναμικό και τεχνογνωσία αλλά και παραγωγική και τεχνική παράδοση σε τεχνικά επαγγέλματα,
  • πρωτογενή τομέα με δυνατότητες ανάπτυξης και ανάγκες εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους παραγωγής,
  • χαμηλούς δείκτες στην παραγωγικότητα των πόρων, καθώς και στην παραγωγικότητα της ενέργειας (και στην ενεργειακή απόδοση),
  • διαθέσιμο πλαίσιο στρατηγικής από ΕΕ και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,
  • γνώση και εξειδίκευση των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων,
  • αλλαγές που γίνονται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

 

Νέες αγορές ανθίζουν για να εξυπηρετήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του τομέα. Παγκόσμια Ημέρα της Γης είναι απλά η υπενθύμιση πως η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μέλλον της Βιομηχανίας.

 

Εαν διαθέτετε Βιομηχανική Μονάδα επικοινωνήστε μαζί μας και ένας ειδικός Μηχανικών Πωλήσεων θα σας βοηθήσει να ενσωματώσετε αποδοτικά μοντέλα ανακυκλωσης στην μονάδα σας.