Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, ευρέως πια γνωστή, έχει βασικό σκοπό να αναδείξει τη σημασία των ανακυκλώσιμων υλικών.

«Στον 21ο αιώνα τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν γίνει ο έβδομος πόρος της Γης.»

Αυτή τη φράση εξέφρασε ο Ranjit S. Baxi, πρόεδρος του Bureau of International Recycling (ΒIR), μέλος του οποίου είναι και η METECO Group. 

H Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε το 2018 (18 Μαρτίου) σαν μια πρωτοβουλία του Bureau of International Recycling (ΒIR). 

Η 18η Μαρτίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον του πλανήτη. Είναι μια ημέρα που θα δείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιομηχανία ανακύκλωσης στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με άλλα λόγια, η τεράστια συνεισφορά που προσφέρει η βιομηχανία ανακύκλωσης, βοηθά άμεσα στην υποστήριξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, πως με τη συμβολή της, εξοικονομούμε πάνω από 700 εκατομμύρια τόνοι εκπομπής άνθρακα.

Ο έβδομος πόρος, και το μήνυμα πίσω από αυτό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που η παγκόσμια βιομηχανία ανακύκλωσης μπορεί να προβάλλει. Οι κύριοι πόροι μας είναι πολύτιμοι και πεπερασμένοι. Συνεπώς, είναι καθήκον μας να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση. Ονομάζοντας τα ανακυκλωμένα υλικά ως «τον 7ο πόρο της Γης» τους δίνουμε έναν κατάλληλο τίτλο. 

Από τους πόρους που μας προσφέρει ο πλανήτης μας, 6 θεωρούνται οι πιο σημαντικοί: νερό, οξυγόνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας και τα ορυκτά μέταλλα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά – ως πόρος πλέον – είναι εξίσου σημαντικά, αν όχι περισσότερο, από όλους τους βασικούς πόρους που έχουμε στη γη.

Καταρχάς, βασικό βήμα είναι να δούμε το απόβλητο ως ένα πολύτιμο πόρο. Για αυτόν τον πόρο υπάρχει μια αγορά, με συνεχή και βασικό στόχο την εξέλιξη και αναβάθμισή της, ώστε να πετύχει τα βέλτιστα για την βιωσιμότητα του πλανήτη.

Υπό αυτήν την έννοια για εμάς το βασικό μήνυμα και στόχος της ημέρας αυτής είναι να αποδεχτούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά ως τον 7ο πόρο της Γης. Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης είναι μια σημαντική μέρα και η σημασία των ανακυκλώσιμων υλικών μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης εδώ