«Στον 21ο αιώνα τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν γίνει ο έβδομος πόρος της Γης.»

Η φράση αυτή μεταφέρθηκε από τον Ranjit S. Baxi, πρόεδρο του Bureau of International Recycling (ΒIR) μέλος του οποίου είναι και η METECO Group.

H Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε το 2018 σαν μια πρωτοβουλία του Bureau of International Recycling (ΒIR). 

Η 18η Μαρτίου είναι μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον του πλανήτη και μια ημέρα που θα δείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιομηχανία ανακύκλωσης στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Άλλωστε η τεράστια συνεισφορά που προσφέρει η βιομηχανία ανακύκλωσης για να εξοικονομούνται πάνω από 700 εκατομμύρια τόνοι εκπομπής άνθρακα βοηθά άμεσα στην υποστήριξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής.

Ο έβδομος πόρος, και το μήνυμα πίσω από αυτό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που η παγκόσμια βιομηχανία ανακύκλωσης μπορεί να προβάλλει. Οι κύριοι πόροι μας είναι πολύτιμοι και πεπερασμένοι. Είναι καθήκον μας να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση. Ονομάζοντας τα ανακυκλωμένα υλικά ως «τον 7ο πόρο της Γης» τους δίνουμε έναν κατάλληλο τίτλο. 

Από τους πόρους που μας προσφέρει ο πλανήτης μας, 6 θεωρούνται οι πιο σημαντικοί: νερό, οξυγόνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας και τα ορυκτά μέταλλα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά – ως πόρος πλέον –  είναι εξίσου σημαντικά, αν όχι περισσότερο, από όλους τους βασικούς πόρους που έχουμε στη γη.

Βασικό βήμα είναι να δούμε το απόβλητο ως ένα πολύτιμο πόρο για τον οποίο υπάρχει μια αγορά που συνεχώς εξελίσσεται, αναβαθμίζεται ώστε να πετύχει τα βέλτιστα για την βιωσιμότητα του πλανήτη.

Υπό αυτήν την έννοια για εμάς το βασικό μήνυμα και στόχος της ημέρας αυτής είναι να αποδεχτούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά ως τον 7ο πόρο της Γης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης εδώ