Ένα καίριο πρόβλημα στις σημερινές αποθήκες και χώρους παραγωγής είναι η αποδοτική διαχείριση αποβλήτων. Συχνά, βλέπουμε αποθήκες και παραγωγικές μονάδες σε μεγάλους χώρους με αρκετούς ορόφους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πολλά κτίρια. Επομένως, ο χειρισμός και η μεταφορά αποβλήτων καταλήγει να είναι μια πραγματική πρόκληση. Ακολούθως, παρουσιάζουμε 5 πρακτικές συμβουλές αποδοτικής διαχείρισης αποβλήτων για τους Υπεύθυνους Παραγωγής ή Διαχείρισης Αποθηκών. Αυτές, έχουν στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και τη δημιουργία εσόδων μέσω της ανακύκλωσης.

Συμβουλή #1: Ξεκινήστε εγκαίρως τον σχεδιασμό

Η έναρξη του σχεδιασμού μιας αποθήκης, ενός κέντρου Logistics ή μιας παραγωγικής μονάδας δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην μελέτη, και το σχεδιασμό της διαχείρισης αποβλήτων. Με άλλα λόγια, η μη πρόβλεψη των αναγκών διαχείρισης αποβλήτων στον αρχικό σχεδιασμό μπορεί να οδηγήσει σε κοστοβόρα προβλήματα. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικές λύσεις ή ακόμα και σε επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον.

Είναι σύνηθες, ο εκάστοτε μηχανικός να σχεδιάσει τη διάταξη μια αποθήκης ή εργοστασίου χωρίς να λάβει υπόψη του τη διαχείριση αποβλήτων. Κάτι τέτοιο, συνήθως, καταλήγει να έχει πολύ δαπανηρές συνέπειες.

Συμβουλή #2: Αναλύστε την υπάρχουσα κατάσταση

Αρχικά, κοιτάξτε τον υπάρχων τρόπο διαχείρισης αποβλήτων και συγκρίνετε τον με την ιδεατή λύση.

Είναι πολύ χρήσιμο να κάνετε μια ανάλυση για να δείτε πόσο σας επιβαρύνει η τρέχουσα κατάσταση. Επιπρόσθετα, πρέπει να αναλύσετε πόσο σύντομα θα μπορούσε να αποδώσει μια καλύτερη λύση. Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να συμπεριλάβετε όχι μόνο το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ομοίως, τα κόστη της εργασίας, τα έξοδα μεταφοράς και τα πληροφοριακά συστήματα είναι εξίσου σημαντικά.

Ξοδεύαμε χρόνο ισάξιο με 1-2 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μεταφέροντας απόβλητα στο σημείο που βρίσκονταν οι κάδοι για κάθε απόβλητο. Αυτό μας ώθησε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Ακούγοντας τους εργαζόμενους μας και ρωτώντας ειδικούς φτάσαμε σε μια λύση που μείωσε δραστικά τις ώρες εργασίας που απαιτούνταν για τη διαχείριση αποβλήτων της αποθήκης.

Δείτε εδώ πως ο εξοπλισμός ανακύκλωσης μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να κάνετε πιο παραγωγικό και ασφαλή τον χώρο εργασίας της επιχείρησης σας.

Συμβουλή #3: Ταξινομήστε τα απόβλητα

Η ταξινόμηση αποβλήτων απευθείας στην πηγή είναι μακράν ο οικονομικότερος και ο αποδοτικότερος τρόπος για τη διαχείριση τους. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των αποβλήτων ανά ποιότητα απευθείας στον χώρο παραγωγής τους εξοικονομεί εργατοώρες, αυξάνει την αξία των αποβλήτων και καθιστά το περιβάλλον εργασίας πιο ασφαλές. Παράλληλα, η ελαχιστοποίηση του περιβαντολλογικού αποτυπώματος των εργασιών στο περιβάλλον, μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα.

‘’Εάν είναι δύσκολο να ταξινομήσετε τα απόβλητα στον χώρο σας, πιθανόν να χάσετε τόσο σε εξοικονόμηση κόστους όσο και μια νέα πηγή εσόδων. Το διαχωρισμένο υλικό έχει χαμηλότερο κόστος διαχείρισης ενώ, η πώληση ενός καθαρού ανακυκλώσιμου υλικού θα έχει καλύτερη απόδοση.’’

Συμβουλή #4: Συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη; Η διαχείριση αποβλήτων έχει άμεση σχέση με το χώρο και την απόσταση.

Ο στόχος μιας νέας λύσης διαχείρισης αποβλήτων είναι η μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων, χρόνου και χώρου. Σημαντικό είναι να εξετάσετε πόσο μακριά πρέπει να μεταφέρετε τα απόβλητα. Εάν η διαδρομή είναι μακρινή ή περίπλοκη καλό είναι να τοποθετήσετε τον εξοπλισμό σε ενδιάμεσα σημεία. Η αποθήκευση των αποβλήτων χωρίς την ανάγκη πολλών εσωτερικών μεταφορών καταλήγει σε μικρότερο κόστος.

“Μεταβήκαμε από μια συγκεντρωτική σε μια αποκεντρωμένη λύση διαχείρισης αποβλήτων, προσαρμοσμένη στην μεγιστοποίηση της χρήσης των πρεσών και στην ελαχιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων. Μας εξοικονομεί χρόνο και χρήματα.”

Συμβουλή #5: Η διαχείριση των αποβλήτων είναι μια συνεχής διαδικασία

Η δουλειά σας δεν τελειώνει απλά μόλις εγκαταστήσετε εξοπλισμό συμπίεσης ή κάδους συλλογής. Είναι σημαντικό να μην εφησυχάζετε. Θα πρέπει να φροντίζετε τον εξοπλισμό σας και να τον συντηρείτε τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο για να είναι λειτουργικός και ασφαλής. Η εξέλιξη και η μεταβολή της κατάστασης των εργασιακών χώρων με την πάροδο του χρόνου, οδηγούν αντίστοιχη προσαρμογή και πιθανώς αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

 

Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας και ένας Μηχανικός Πωλήσεων της METECO TECH θα επικοινωνήσει μαζί σας για να δείτε πως μπορείτε να εφαρμόσετε τις 5 Συμβουλές Αποδοτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και να βελτιστοποιήσετε τη δική σας επιχείρηση.