Λίγα λόγια για την καταστροφή εγγράφων και τους τεμαχιστές εγγράφων

Οι καταστροφείς εγγράφων(ή τεμαχιστές) εγγυώνται τoν ασφαλή και παραγωγικό τεμαχισμό. Η καταστροφή εγγράφων αφορά την καταστροφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών σας ,ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρροής εσωτερικών πληροφοριών έξω απο τα πλαίσια της εταιρίας σας.  Τα μηχανήματα και το τελικό τεμαχισμένο υλικό είναι πάντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατα DIN 66399. Μπορούν να καταστρέψουν χαρτί, ντοσιέ, σκληρούς δίσκους και διάφορα άλλα υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα των μηχανημάτων

• Δυνατότητα τεμαχισμού λίγων σελίδων ή ακόμα φακέλων και ντοσιέ. Οι καταστροφείς μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις πιο απαιτητικές εργασίες απο μικρές έως πολύ μεγάλες παραγωγικότητες.

• Εργονομικός σχεδιασμός. Τα μοντέλα έχουν μικρές διαστάσεις και διαθέτουν τροχούς για την εύκολη μεταφορά τους στο χώρο.

• Εύκολη τροφοδοσία του τεμαχιστή. Η τροφοδοσία μπορεί να γίνεται είτε χειρονακτικά είτε με τη βοήθεια μεταφορικής ταινίας.

• Εύκολη και ασφαλής χρήση του τεμαχιστή. Ο χειρισμός του τεμαχιστή είναι απλούστατος. Τα μοναδικά κουμπιά που υπάρχουν είναι το star και το stop ,ενώ ο χρήστης δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο.

• Προστασία σε περίπτωση υπερβολικής τροφοδοσίας αξόνων με αντίθετη περιστροφή και αυτόματη επανεκκίνηση. Σε περίπτωση που οι άξονες δεν μπορούν να τεμαχίσουν το υλικό, περιστρέφονται με αντίθετη φορά ώστε να συνεχιστεί η καταστροφή.

• Κεντρική συσκευή λίπανση.

• Η συλλογή  του τεμαχισμένου υλικού γίνεται σε σακούλα ή κάδο που βρίσκονται εσωτερικά του μηχανήματος.

• Ενσωματωμένοι οδηγοί βρίσκονται πάνω απο τους άξονες τεμαχισμού και εγγυώνται της σωστή τροφοδοσία υλικού. Οι ειδικοί οδηγοί επιτρέπουν την απρόσκοπτη και σωστή καταστροφή των εγγράφων.

• Χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Οι εταιρίες JBF Maschienenbau και Untha shredding solutions, με έδρα την Γερμανία και την Αυστρία αντίστοιχα, έχουν μακρά  εμπειρία στον τομέα τεμαχισμού και μείωσης όγκου υλικών. Μερικές απο τις εταιρίες που έχουν συνεργαστεί μαζί τους είναι η BMW, Swarovski, Shell, Sony, Louis Vuitton και άλλες πολλές.