Ξεκινώντας το 1977 με ένα αμαξίδιο, o Γιώργος Κωνσταντινίδης συγκέντρωνε μικρο-ποσότητες παλιών σιδήρων για την τροφοδοσία της ελληνικής βιομηχανίας μετάλλου. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν καταβάλλοντας χειρωνακτική εργασία και αξιοποιώντας πενιχρό εξοπλισμό. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της εταιρίας μας, της METECO.

Σήμερα, η METECO AE αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους ανακύκλωσης στην Ελλάδα διακινώντας 50,000+ τόνους μετάλλων ετησίως. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 για τα συστήματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας. Τέλος, αποτελεί μέλος του Bureau of International Recycling με έδρα στις Βρυξέλλες.

Στα επόμενα χρόνια, πιστή στις αξίες του ιδρυτή της, η METECO θα συνεχίσει να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις σε τεχνολογίες περιβάλλοντος και στην παροχή τεχνογνωσία στους προμηθευτές και πελάτες μας.

Σας ευχαριστούμε που έχετε βοηθήσει ώστε η METECO να είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός τώρα και για τις δεκαετίες που έρχονται.