ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύγχρονη υποδομή & εγκαταστάσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιχειρησιακή υποδομή

Σύχρονα συστήματα logistics, μοντέρνος μηχανολογικός εξοπλισμός και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα αξιοποιούνται για την εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Διαρκείς επενδύσεις σε εργαλεία, μηχανήματα και τεχνολογίες αποσκοπούν στον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών και την αποδοτική και άμεση εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών.

Εγκαταστάσεις
Ανάλυση Σκραπ Αλουμινίου
πληροφορίες για το πλαστικό
Εταιρικά πρότυπα

Εγκαταστάσεις

Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 30 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οχήματα

Οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αξιοοποιούνται για την υποστήριξη των διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών.

Λογισμικό

Πλήρως αναπτυγμένο και παραμετροποιημένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και επιμέρους λειτουργιών.

Εξοπλισμός

Ασφαλής και αποδοτικός μηχανολογικός εξοπλισμός αξιοποιείται για τις λειτουργίες παραγωγής και διακίνησης.