Η νέα ιστοσελίδα της METECO καθιστά ευκολότερη την περιήγηση του επισκέπτη. Χαρακτηρίζεται από μοντέρνα δομή και αναβαθμισμένη αισθητική, σε αρμονία με την οπτική ταυτότητα του Oμίλου. Ο νέος μας ιστότοπος αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης. Αποτελεί έναν επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους για την εταιρία μας. Σε συνδυασμό με τα μέσα κοινωνικής δυκτίωσης μας φέρνει πιο κοντά με τους συνεργάτες μας.

Μέσα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα μας, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για ολόκληρο το εύρος υπηρεσιών μας. Επιπλέον μαθαίνουν για τα εταιρικά μας νέα καθώς και για τις εξελίξεις στο χώρο της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Η ενημέρωση αφορά τόσο τις τεχνολογικές εξελίξεις αξιοποίησης αποβλήτων όσο και τις σχετικές αλλαγές στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.