Τι σημαίνει απορρύπανση αυτοκινήτου; Ποια είναι τα βήματα αυτής της διαδικασίας; Το αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα διαγραφεί/αποσυρθεί περνάει από τη διαδικασία απορρύπανσης, όπου με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού,  αφαιρούνται όλα τα υγρά και στερεά απόβλητα.  Η διαδικασία  αποτελείται από τα εξής βήματα:

  1. Αφαίρεση μπαταρίας αυτοκινήτου και αποθήκευση αυτής σε ειδικό κιβώτιο. Η μπαταρία περιέχει οξέα και μόλυβδο στοιχεία επικίνδυνα για το περιβάλλον.
  2. Αφαίρεση υγρών ψυγείου και φρένων, λαδιών μηχανής και καυσίμων. Όλα τα υγρά αφαιρούνται με τη βοήθεια αντλιών και αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές.
  3. Αφαίρεση υγρών air condition με ειδική συσκευή.
  4. Απενεργοποίηση αερόσακων με τη βοήθεια ειδικής συσκευής. Η συσκευή “σκάει” ελεγχόμενα τους αερόσακους για την αποφυγή απρόσμενης έκρηξης.
  5. Αφαίρεση καταλύτη με τη βοήθεια ειδικού ψαλιδιού και αποθήκευση αυτού σε ειδικό κιβώτιο.

Με το πέρας της απορρύπανσης αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και τα υπόλοιπα υλικά (π.χ. προφυλακτήρες, κινητήρας κλπ.) για την τελική ανακύκλωση τους ή την πώληση τους ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο απορρύπανσης αυτοκινήτου.