Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 έχει δημοσιευτεί με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Οι στόχοι του νέου νόμου είναι από απλοί, όπως η τεχνολογική αναβάθμιση και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών μέχρι και πιο περίπλοκοι και μακροπρόθεσμοι όπως η βελτιώσει της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και η ώθηση της οικονομίας στην παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων.

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν στις 19 Οκτωβρίου και η λήξη ορίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε αναλυτικά τον νέο αναπτυξιακό νόμο στο δημοσιευμένο ΦΕΚ.

Ποιους αφορά

 1. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις και για τις παρακάτω κατηγορίας ενίσχυσης:
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα
 3. Νέες ανεξάρτητες Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 4. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 5. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
 6. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 7. Συνέργειες και δικτυώσεις
 8. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 9. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης διαφέρει ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τη νομική μορφή της. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται σε:

 • 50.000 € για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
 • 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • 150.000 € για μικρές επιχειρήσεις.
 • 250.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.
 • 500.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

Είδη ενίσχυσης
Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις για τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση κεφαλαίου
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (μισθοί νέων θέσεων εργασίας)
 5. Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη
 6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω του Ταμείου Συμμετοχών
 7. Παροχή ιδίων κεφαλαίων

Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή-πολύ μικρή, μεσαία, μεγάλη) και την Περιφέρεια στην οποία εδρεύει η επιχείρηση.

Εξοπλισμός ανακύκλωσης
Στον νέο αναπτυξιακό νόμο μπορούν να ενταχθούν και μονάδες ανακύκλωσης. Επομένως, οι εταιρίες ανακύκλωσης έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους ή να αποκτήσουν καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμό ανακύκλωσης. Μια επένδυση σε κορυφαίο μηχανολογικό εξοπλισμό, θα αυξήσει κατακόρυφα τη παραγωγικότητα της εγκατάστασης ανακύκλωσης αλλά και τα ταυτόχρονα το όφελος για το περιβάλλον!

Εμείς στην Meteco Tech μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες μιας εγκατάστασης για εξοπλισμό ανακύκλωσης. Συνδυάζοντας 40 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ανακύκλωσης και την αποκλειστική συνεργασία για την ελληνική αγορά με κορυφαίους οίκους κατασκευής μηχανημάτων του εξωτερικού, μπορούμε να υποστηρίξουμε μονάδες από όλα τα συστήματα ανακύκλωσης. Διαθέτουμε μηχανήματα για την ανακύκλωση υλικών όπως:

 • Μέταλλα
 • Καλώδια
 • Αυτοκίνητα
 • Χαρτί
 • Πλαστικό

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2310781295 ή επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα μας metecotech.gr.