Παρέχουμε μεμονωμένες λύσεις και συνδυασμούς μηχανημάτων για την ορθή διαδικασία ανακύκλωσης απορριμμάτων εξυπηρετώντας μεγάλο εύρος της παραγωγικής διαδικασίας. Οι ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν αφορούν την διαδικασία συμπίεσης, τεμαχισμού, μεταφοράς και διαχωρισμού υλικών. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε ΚΔΑΥ και βιομηχανικές μονάδες.

Προβολή 26 αποτελεσμάτων