Πεδία εφαρμογής

Παρέχουμε μηχανήματα και συστήματα ανακύκλωσης για τα περισσότερα ρεύματα στερεών αποβλήτων καθώς και για όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης τους.

Απόβλητα

Απόβλητα κατασκευών (ΑΕΚΚ)

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε ΑΕΚΚ, ΚΔΑΥ και βιομηχανικές μονάδες

περισσότερα

Απορρίμματα

RDF

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε ΚΔΑΥ και βιομηχανικές μονάδες και σε εταιρίες ανακύκλωσης απορριμμάτων.

περισσότερα

Γυαλί

Γυαλιά

Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας ελαστικών αυτοκινήτων και σε διαλυτήρια οχημάτων.

περισσότερα

Ελαστικά

Ελαστικά

Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας ελαστικών αυτοκινήτων και σε διαλυτήρια οχημάτων.

περισσότερα

Ηλεκτρικές συσκευές

Ηλεκτρικές συσκευές (ΑΗΗΕ)

Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ και πλαστικών υλικών.

περισσότερα

Καλώδια

Καλώδια

Απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων & καλωδίων, διαλυτήρια οχημάτων & βιομηχανικές μονάδες.

περισσότερα

Ξύλο

Ξύλα

Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής ξύλου, κατασκευαστές επίπλων και μονάδες παραγωγής πέλετ.

περισσότερα

ΟTKZ

Οχήματα (ΟTKZ)

Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε διαλυτήρια οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και μονάδες επεξεργασίας καταλυτών.

περισσότερα

Πλαστικό

Πλαστικά

Τα μηχανήματα μας, απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης πλαστικού καθώς επίσης σε αποθήκες, βιοτεχνίες, εταιρίες συσκευασίας και διανομής προϊόντων.

περισσότερα

Σκραπ μετάλλων

Σκραπ μετάλλων

Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

περισσότερα

Οργανικά Απόβλητα

Οργανικά απόβλητα

Τα μηχανήματα απευθύνονται σε εταιρίες ανακύκλωσης απορριμμάτων και οργανικών αποβλήτων.

περισσότερα

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Τα μηχανήματα απευθύνονται σε κάθε εταιρία που επιθυμεί μείωση όγκου των χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών όπως κυτιοποιίες, αποθήκες, super market καθώς και εταιρίες ανακύκλωσης χάρτου και πλαστικών.

περισσότερα

Χαρτί

Χαρτιά

Ο εξοπλισμός εδώ απευθύνεται σε μονάδες ανακύκλωσης χάρτου, χαρτοβιομηχανίες, τυπογραφεία, μονάδες διανομής, αποθήκευσης ή συσκευασίας προϊόντων, supermarkets, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία και μεταφορικές εταιρίες.

περισσότερα

Καταστροφή Εγγράφων και Δεδομένων

Καταστροφή δεδομένων

Οι τεμαχιστές χρησιμεύουν στην καταστροφή εγγράφων, σκληρών δίσκων και άλλων υλικών. Εγγυούνται ασφαλή καταστροφή κατά το πρότυπο DIN 66399.

περισσότερα

Ανακυκλωση καταλυτων

Καταλύτες

Τα μηχανήματα απευθύνονται σε εταιρίες ανακύκλωσης μετάλλων και διαλυτήρια οχημάτων.

περισσότερα