Συντήρηση και Επισκευή

Συντήρηση και Επισκευή

Η ομάδα μας βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση παρέχοντας τεχνική βοήθεια. Στη περίπτωση που το πρόβλημα δε μπορεί να επιλυθεί μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης, φροντίζουμε να έχουμε τεχνικό επί τόπου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, εντός 48 ωρών.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Από ανακυκλωτές για ανακυκλωτές

Ως ανακυκλωτές και χρήστες παρόμοιων μηχανημάτων, κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες σας.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Σας υποστηρίζουμε τόσο κατά τη φάση επιλογής του εξοπλισμού όσο και καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του με εργασίες συντήρησης και επισκευών.

Όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων

Παρέχουμε λύσεις για όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων και όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης τους.

Αξιόπιστος εξοπλισμός

Συνεργαζόμαστε με εγκαθιδρυμένους κατασκευαστικούς οίκους από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά.

Άρθρα για Μηχανήματα Ανακύκλωσης