Επενδυτικά Προγράμματα

Επενδυτικά Προγράμματα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την υπαγωγή και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:

  • Ελέγχουμε προκαταρκτικά την επιλεξιμότητα της επιχείρησης σας μέσα από ένα απλό και δομημένο ερωτηματολόγιο.
  • Συντάσσουμε τον φάκελο υποβολής και σας καθοδηγούμε στη συλλογή των δικαιολογητικών και στη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Υποστηρίζουμε την υλοποίηση του έργου βοηθώντας στην επιλογή και πραγματοποίηση των δαπανών και στην επικοινωνία σας με τις Αρχές.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Από ανακυκλωτές για ανακυκλωτές

Ως ανακυκλωτές και χρήστες παρόμοιων μηχανημάτων, κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες σας.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Σας υποστηρίζουμε τόσο κατά τη φάση επιλογής του εξοπλισμού όσο και καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του με εργασίες συντήρησης και επισκευών.

Όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων

Παρέχουμε λύσεις για όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων και όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης τους.

Αξιόπιστος εξοπλισμός

Συνεργαζόμαστε με εγκαθιδρυμένους κατασκευαστικούς οίκους από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά.

Άρθρα για Μηχανήματα Ανακύκλωσης