Εταιρικά πρότυπα

Εκπαίδευση

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες και η ομάδα μας βρίσκονται στο πλευρό σας από τη πρώτη στιγμή της εγκατάστασης. Μέσα από τη λεπτομερή πληροφόρηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού σας αποσκοπούμε στην βελτιστοποίηση της αξίας που αποκομίζετε από την επένδυση σας.

Αυτό συνεπάγεται:

  • ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του εξοπλισμού στη διάρκεια της ζωής του
  • αποδοτικότερη διαχείριση των προς επεξεργασία πρώτων υλών
  • εκμηδενισμό των εκτός-λειτουργίας ωρών.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Από ανακυκλωτές για ανακυκλωτές

Ως ανακυκλωτές και χρήστες παρόμοιων μηχανημάτων, κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες σας.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Σας υποστηρίζουμε τόσο κατά τη φάση επιλογής του εξοπλισμού όσο και καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του με εργασίες συντήρησης και επισκευών.

Όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων

Παρέχουμε λύσεις για όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων και όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης τους.

Αξιόπιστος εξοπλισμός

Συνεργαζόμαστε με εγκαθιδρυμένους κατασκευαστικούς οίκους από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά.

Άρθρα για Μηχανήματα Ανακύκλωσης