Οι σπαστήρες πλαστικών της Ολλανδικής εταιρίας Bomac Industries αποτελούνται από μεγάλη ποικιλία μοντέλων ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των πλαστικών απορριμμάτων και την ζητούμενη παραγωγικότητα της επιχείρησης. Απευθύνονται σε εταιρίες ανακύκλωσης πλαστικών και σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες που επιθυμούν μείωση όγκου αντίστοιχων υλικών.

Προβολή 7 αποτελεσμάτων