Οι σπαστήρες καταλυτών της Βρετανικής εταιρίας McIntyre αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις για την επεξεργασία καταλυτών αυτοκινήτων. Η γκάμα αποτελείται από 4 μοντέλα ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Η επεξεργασία των καταλυτών οδηγεί σε εξοικονόμηση στα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς και στο επιπλέον όφελος που προκύπτει από την πώληση του μεταλλικού περιβλήματος.

Προβολή 4 αποτελεσμάτων