Το σύστημα Saphygate G της εταιρίας Saphymo GmbH ανιχνεύει πολύ χαμηλές πηγές ραδιενέργειας ακόμα και όταν παραμένουν κρυμμένες κάτω από πυκνό χύδην υλικό. Το συγκεκριμένο σύστημα αρχικά σχεδιάστηκε για μονάδες πυρηνικής ενέργειας, αλλά πλέον μπορεί να τοποθετηθεί παντού, αποτρέποντας το ρίσκο ύπαρξης ραδιενέργειας στους χώρους εργασίας.Το σύστημα Saphygate G επιτυγχάνει το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας εύρεσης πηγής σε συνδυασμό με τα διεθνή στάνταρ.

Προβολή ενός αποτελέσματος