Τα press container της Ολλανδικής εταιρίας Meulenbroek  βοηθούν στην προσωρινή συμπίεση και αποθήκευση ποικίλων υλικών. Η μεγάλη ποικιλία χωρητικότητας και το έμβολο συμπίεσης βοηθά στην μέγιστη και ομοιόμορφη κατανομή των υλικών στο εσωτερικό τους. Είναι χρήσιμα σε αποθήκες, supermarkets, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εταιρίες διανομής προϊόντων, συσκευασίας, ξενοδοχεία και μονάδες ανακύκλωσης χαρτιών.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.