Οι μαγνήτες βοηθούν στο διαχωρισμό των σιδηρούχων μετάλλων από τα υπόλοιπα υλικά. Διατίθενται σε πλειάδα τύπων ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής. Οι μαγνήτες είτε τοποθετούνται σε γραμμές παραγωγής μετά από τεμαχιστές υλικών είτε σε εκσκαφείς για την διαχείριση μετάλλων στoυς εξωτερικούς χώρους  εταιρίες ανακύκλωσης.

Προβολή 8 αποτελεσμάτων