Οι τεμαχιστές της Αυστριακής εταιρίας Untha προσφέρουν αξιόπιστο και ανθεκτικό τεμαχισμό. Η τεχνολογία τεμαχισμού τεσσάρων αξόνων έχει αποδείξει την ικανότητα σε περιπτώσεις καταστροφής εγγράφων καθώς και άλλων υλικών. Οι τεμαχιστές εγγυούνται την ασφαλή και πιστοποιημένη καταστροφή κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα DIN 66399.

Προβολή ενός αποτελέσματος