Οι διαχωριστές Eddy Current της Ισπανικής εταιρίας Felemamg είναι ιδανικοί για την ανάκτηση μη σιδηρούχων μετάλλων. Είναι χρήσιμοι μετά τη διαδικασία τεμαχισμού αυτοκινήτων, μετάλλων, συσκευών, αστικών αποβλήτων, πλαστικών καθώς και άλλων πολλών υλικών.

Προβολή ενός αποτελέσματος