Οι φορητοί αναλυτές μετάλλων της εταιρίας Hitachi, χρησιμοποιούνται από εταιρίες ανακύκλωσης μετάλλων για την αναγνώριση, τη διαλογή και τον ποιοτικό έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών. Λειτουργούν με τεχνολογία ακτίνων Χ ή Laser και έχουν δυνατότητα αποθήκευσης έως και 100.000 μετρήσεις. Έχουν μικρό βάρος, είναι ανθεκτικοί και εύκολοι στη χρήση τους.

Προβολή 2 αποτελεσμάτων