Αναλυτές μετάλλων τεχνολογίας XRF και LIBS της Hitachi Analytical Instruments. Οι αναλυτές αξιοποιούνται για την ταχύτητα αναγνώριση της χημικής σύστασης, ανάλογη με αυτής εργαστηριακών αναλύσεων.

Οι αναλυτές αξιοποιούνται από τον κλάδο της ανακύκλωσης και της βιομηχανίας. Οι χρήσεις τους ποικίλουν: διαλογή υλικών, ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και προϊόντων. Οι αναλυτές είναι φορητοί, έχουν μικρό βάρος και είναι ανθεκτικοί.

Προβολή 2 αποτελεσμάτων