Μηχανήματα κομποστοποίησης – BioCoTech

Η μέθοδος κομποστοποίησης της BioSpeed, επιτρέπει στα μικρόβια να λειτουργούν κάτω από βέλτιστες συνθήκες. Όλα τα μικρόβια που βρίσκονται στα μηχανήματα κομποστοποίσης, συμπεριλαμβανομένης και της κυτταρίνης, είναι θερμοανθεκτικά και μεσόφιλα μικρόβια. Δηλαδή μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες 80 °C.

Αυτοί οι παράμετροι δημιουργούν μια επιταχυνόμενη και συνεχή αποσύνθεση οργανικών υλών σε σκόνη(χώμα). Τα μηχανήματα κομποστοποίησης προσφέρουν ποικιλία παραγωγικότητες.

Οι κομποστοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, σε εταιρίες παραγωγής τροφίμων και σε πολλούς ακόμα κλάδους. Ο όγκος των οργανικών υλών μειώνεται απο 70 % έως 90 %.

 

Μηχανήματα κομποστοποίησης - BioCoTech

Πως λειτουργεί ένα μηχάνημα κομποστοποίησης;

 • Τα απορρίμματα τροφών καταλήγουν σε θάλαμο επεξεργασίας, είτε απευθείας είτε έπειτα από άλεσμα.
 • Τα μηχανήματα κομποστοποίσης επεξεργάζονται και τροφοδοτούν με αέρα τα απορρίμματα που βρίσκονται στον θάλαμο, χρησιμοποιώντας μια καινοτόμα τεχνική μίξης.
 • Σε διάστημα 24-72 ωρών, τα μικρόβια διαλύονται και μετατρέπονται σε κομπόστ και αυτόματα απομακρύνονται από τον θάλαμο επεξεργασίας.

 

Πλεονεκτήματα αγοράς κομποστοποιητή BioSpeed:

 • Η συνεχής επεξεργασία απορριμμάτων και τροφίμων εκμηδενίζει την ανάγκη προσωρινής αποθήκευσης αυτών σε κάδους .
 • Ένα κάδος 140 lt μπορεί να αδειάσει απευθείας μέσα στο μηχάνημα με τη βοήθεια μηχανισμού ανύψωσης.
 • Το επεξεργασμένο και μειωμένο υλικό αυτομάτως καταλήγει εκτός θαλάμου σε κάδο.
 • Παρέχει οικονομία πόρων.
 • Βοηθά στην ανακύκλωση – εδαφοβελτιωτικό προϊόν – λίπασμα.
 • Βοηθά στην περαιτέρω διαχείριση απορριμμάτων τροφής
 • Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και υγιής, χωρίς έντονες μυρωδιές. Ένα κενό εντός του μηχανήματος αποτρέπει τη διαρροή έντονων οσμών. Το τελικό προϊόν απορρέει μυρωδιά η οποία δεν είναι έντονη εφόσον ο χώρος αερίζεται σε φυσιολογικά επίπεδα.
 • Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί σε κλειστό ή ανοικτό χώρο.
 • Η αυτόματη διαδικασία μπορεί εύκολα να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του αγοραστή.  Π.χ. μπορεί να ρυθμιστεί να μην απομακρύνει κομποστ για αρκετές ημέρες σε περίπτωση όπου δεν θα υπάρχει επαφή με το μηχάνημα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπερχείλιση των κάδων.