Οι μαγνήτες SF-RSP τοποθετούνται άνωθεν των μεταφορικών ταινιών και αξιοποιούνται για την αφαίρεση σιδηρούχων μετάλλων. Ο καθαρισμός γίνεται χειρονακτικά.

Κατηγορία: Κατασκευαστής:
40+ έτη εμπειρίας στον χώρο της ανακύκλωσης
Κορυφαίοι κατασκευαστές μηχανημάτων
Αξιόπιστη ενημέρωση και συμβουλευτική

Οι μαγνήτες SF-RSP αφαιρούν τα σιδηρούχα μέταλλα από την ταινία μεταφοράς. Έχουν κατασκευαστεί με μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα, η οποία περικλείεται σε ένα πηνίο.Τα σιδηρούχα μέταλλα κατά τη κίνηση τους πάνω στη ταινία μεταφοράς εισέρχονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και αφού εισέλθουν, έλκονται και παραμένουν πλήρως μαγνητισμένα στην επιφάνεια του διαχωριστή.

Ο καθαρισμός πραγματοποιείται χειρονακτικά, μετά το κλείσιμο του ηλεκτρομαγνήτη.

Οι διαχωριστές μπορούν να τοποθετηθούν είτε πάνω από την ταινία μεταφοράς δημιουργώντας σχήμα σταυρού είτε στο τέλος αυτής.

Πλεονεκτήματα:

  • Ποικιλία μοντέλων ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εκάστοτε μονάδας
  • Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση

Πεδία εφαρμογής

Είδος επεξεργασίας

,

Κλάδος δραστηριότητας

, , , , ,

Πεδίο Εφαρμογής

, ,

Προέλευση