Ο Κλάδος σας

Παρέχουμε μηχανήματα και ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης σε βιομηχανικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές μονάδες για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους.

Ανακυκλωτές

Τα μηχανήματα μας απευθύνονται σε ανακυκλωτές μετάλλων, καλωδίων, ΟΤΚΖ, χαρτιού και πλαστικών. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων για την καταλληλότερη λύση.

Βιομηχανία και βιοτεχνία

Με τον εξοπλισμό της Meteco ΑΕ μπορείτε να δημιουργήσετε δομές διαχείρισης αποβλήτων στον εργασιακό σας χώρο.

Ξενοδοχεία – Μαγαζιά εστίασης

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ξενοδοχείων και των μαγαζιών εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική που παρουσιάζουν στους πελάτες τους.

Σούπερ Μάρκετ

Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα για κάθε επιχείρηση, διότι επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα.

Αποθήκες – Logistics

Οι αποθήκες και τα κέντρα διανομής συνήθως διαθέτουν μεγάλους χώρους με πολλά ράφια. σωστή οργάνωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Τεχνικές εταιρίες – Ηλεκτρολόγοι

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.