Μηχανήματα ανακύκλωσης για βιομηχανίες

Στον κλάδο της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας συχνά προκύπτουν θέματα με την διαχείριση των αποβλήτων και αναζητούνται διάφοροι τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Με τον εξοπλισμό της Meteco ΑΕ μπορείτε να δημιουργήσετε δομές διαχείρισης αποβλήτων στον εργασιακό σας χώρο.

Η μείωση κινδύνου από τον όγκο των αποβλήτων αυξάνει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, δίνει την δυνατότητα ανακύκλωσης διαφορετικών υλικών σε διάφορα σημεία μέσα στις εγκαταστάσεις σας και μειώνει τα έξοδα διαχείρισης. Και πάνω απ’ όλα, μετατρέπει σε κέρδος την ανακύκλωση.

Βιομηχανία και βιοτεχνία

Τι κερδίζετε από την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων

Προσθήκη αξίας

Βελτιώστε την τιμή πώλησης των παραγόμενων αποβλήτων προς τους συλλέκτες μέσα από την καλύτερη προετοιμασία του υλικού στις εγκαταστάσεις σας.

Αποφυγή ατυχημάτων

Μειώστε τον κίνδυνο τόσο για την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων στο προσωπικό και στα μεταφορικά σας μέσα και τις πιθανότητες για την πρόκληση πυρκαγιάς.

Εξοικονόμηση χώρου

Κερδίστε πολύτιμο χώρο μέσα από την τακτοποίηση των αποβλήτων μέσω της επεξεργασίας τους και της καλύτερης προσωρινής αποθήκευσης τους στο χώρο σας.

Μείωση κόστους διαχείρισης

Αποφυγή αχρείαστης μεταφοράς απορριμμάτων εντός του χώρου εργασίας σας.

Εξοικονόμηση χρόνου

Μειώστε το συνολικό χρόνο που ασχολείται το προσωπικό σας με τη διαχείριση των αποβλήτων και αφιερώστε τον στις κύριες εργασίες της δραστηριότητας σας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Πρέσα χαρτιού και πλαστικού

Πρέσες χαρτιού και πλαστικού

Ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση απορριμμάτων. Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με παραγωγικότερες εργασίες ενώ, παρουσιάζετε στους πελάτες καθαρό και με οικολογική συνείδηση περιβάλλον. Κερδίστε από την εξοικονόμηση χώρου, την μείωση χρόνου διαχείρισης και την πώληση των διαχωρισμένων απορριμμάτων.

περισσότερα

Τεμαχιστές

Τεμαχιστές

Ταχύτατη και παραγωγική μείωση του όγκου των αποβλήτων σας. Οι τεμαχιστές μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις σας ανάλογα το υλικό, την παραγωγικότητα, το τελικό μέγεθος και τον τρόπο τροφοδοσίας. Βοηθά στην εξοικονόμηση χώρου στις εγκαταστάσεις σας, στην εκμετάλλευση όλου του ωφέλιμου χώρου του μέσου μεταφοράς και προσδίδει αξία στο τελικό προϊόν.

περισσότερα

Καταστροφείς Εγγράφων

Καταστροφείς Εγγράφων

Οι τεμαχιστές της Αυστριακής εταιρίας Untha προσφέρουν αξιόπιστο και ανθεκτικό τεμαχισμό. Η τεχνολογία τεμαχισμού τεσσάρων αξόνων έχει αποδείξει την ικανότητα σε περιπτώσεις καταστροφής εγγράφων καθώς και άλλων υλικών. Οι τεμαχιστές εγγυούνται την ασφαλή και πιστοποιημένη καταστροφή κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα DIN 66399.

περισσότερα

Συμπιεστές φελιζόλ

Συμπιεστές φελιζόλ

Μειώνουν το μέγεθος των συσκευασιών ενώ, παράλληλα δημιουργούν συμπυκνωμένο υλικό. . Βοηθά στην εξοικονόμηση χώρου στις εγκαταστάσεις σας, στην εκμετάλλευση όλου του ωφέλιμου χώρου του μέσου μεταφοράς και προσδίδει αξία στο τελικό προϊόν.

περισσότερα

Σπαστήρες πλαστικών

Σπαστήρες πλαστικών

Η μεγάλη ποικιλία μοντέλων ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη προσφέροντας την απαιτούμενη αντοχή, παραγωγικότητα και τελικό μέγεθος που απαιτείται.

περισσότερα

κάδοι αποθήκευσης

Κάδοι αποθήκευσης

Οι κάδοι σας βοηθούν να αποθηκεύετε με ασφάλεια και οργάνωση τα υλικά σας.

περισσότερα