Μηχανήματα ανακύκλωσης για αποθήκες

Οι αποθήκες και τα κέντρα διανομής συνήθως διαθέτουν μεγάλους χώρους με πολλά ράφια. Η μεταφορά και η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον συγκεκριμένο κλάδο. Η σωστή οργάνωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ξενοδοχείων και των μαγαζιών εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική που παρουσιάζουν στους πελάτες τους.

Τι κερδίζετε από την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων

Προσθήκη αξίας

Βελτιώστε την τιμή πώλησης των παραγόμενων αποβλήτων προς τους συλλέκτες μέσα από την καλύτερη προετοιμασία του υλικού στις εγκαταστάσεις σας.

Αποφυγή ατυχημάτων

Μειώστε τον κίνδυνο τόσο για την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων στο προσωπικό και στα μεταφορικά σας μέσα και τις πιθανότητες για την πρόκληση πυρκαγιάς.

Εξοικονόμηση χώρου

Κερδίστε πολύτιμο χώρο μέσα από την τακτοποίηση των αποβλήτων μέσω της επεξεργασίας τους και της καλύτερης προσωρινής αποθήκευσης τους στο χώρο σας.

Μείωση κόστους διαχείρισης

Αποφυγή αχρείαστης μεταφοράς απορριμμάτων εντός του χώρου εργασίας σας.

Εξοικονόμηση χρόνου

Μειώστε το συνολικό χρόνο που ασχολείται το προσωπικό σας με τη διαχείριση των αποβλήτων και αφιερώστε τον στις κύριες εργασίες της δραστηριότητας σας.

Ευκολία διαχείρισης

Αποφύγετε το χρονοβόρο δίπλωμα χαρτοκιβωτίων και το συνεχές άδειασμα προσωρινού χώρου αποθήκευσης.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Πρέσα χαρτιού και πλαστικού

Πρέσες χαρτιού και πλαστικού

Ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση απορριμμάτων. Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με παραγωγικότερες εργασίες ενώ, παρουσιάζετε στους πελάτες καθαρό και με οικολογική συνείδηση περιβάλλον. Κερδίστε από την εξοικονόμηση χώρου, την μείωση χρόνου διαχείρισης και την πώληση των διαχωρισμένων απορριμμάτων.

περισσότερα

κάδοι αποθήκευσης

Κάδοι αποθήκευσης

Οι κάδοι σας βοηθούν να αποθηκεύετε με ασφάλεια και οργάνωση τα υλικά σας.

περισσότερα