Κλάδοι

Παρέχουμε μηχανήματα και ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης σε βιομηχανικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές μονάδες για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους.

Αποθήκες

Οι αποθήκες και τα κέντρα διανομής συνήθως διαθέτουν μεγάλους χώρους με πολλά ράφια. σωστή οργάνωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Βιομηχανίες

Με τον εξοπλισμό της Meteco ΑΕ μπορείτε να δημιουργήσετε δομές διαχείρισης αποβλήτων στον εργασιακό σας χώρο.

Καταστήματα Εστίασης

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ξενοδοχείων και των μαγαζιών εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική που παρουσιάζουν στους πελάτες τους.

Μονάδες Ανακύκλωσης

Τα μηχανήματα μας απευθύνονται σε ανακυκλωτές μετάλλων, καλωδίων, ΟΤΚΖ, χαρτιού και πλαστικών. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων για την καταλληλότερη λύση.

Σούπερ Μάρκετ

Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα για κάθε επιχείρηση, διότι επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα.

Τεχνικές Eταιρίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.