Κλάδοι

Παρέχουμε μηχανήματα και ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης σε βιομηχανικές, εμπορικές και ξενοδοχειακές μονάδες για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους.

Αποθήκες

Οι αποθήκες και τα κέντρα διανομής συνήθως διαθέτουν μεγάλους χώρους με πολλά ράφια. Η σωστή οργάνωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Βιομηχανίες

Στον κλάδο της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας συχνά προκύπτουν θέματα με την διαχείριση των αποβλήτων και αναζητούνται διάφοροι τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Καταστήματα Εστίασης

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ξενοδοχείων και των μαγαζιών εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική που παρουσιάζουν στους πελάτες τους.

Ανακύκλωση μετάλλων

Τα μηχανήματα μας απευθύνονται σε ανακυκλωτές μετάλλων, καλωδίων, ΟΤΚΖ, χαρτιού και πλαστικών. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων για την καταλληλότερη λύση.

Σούπερ Μάρκετ

Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα για κάθε επιχείρηση, διότι επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα.

Τεχνικές Eταιρίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.

Ανακύκλωση χάρτου

Τα μηχανήματα μας απευθύνονται σε ανακυκλωτές μετάλλων, καλωδίων, ΟΤΚΖ, χαρτιού και πλαστικών. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων για την καταλληλότερη λύση.

Ανακύκλωση πλαστικών

Τα μηχανήματα μας απευθύνονται σε ανακυκλωτές μετάλλων, καλωδίων, ΟΤΚΖ, χαρτιού και πλαστικών. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων για την καταλληλότερη λύση

Διαλυτήρια αυτοκινήτων

Διαθέτουμε μηχανήματα ανακύκλωσης για όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής αλλά και των επιμέρους συστατικών τους στοιχείων.

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Με σύμμαχο την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της ανακύκλωσης γνωρίζουμε τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις μιας εταιρίας του κλάδου. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα που βοηθούν στην σωστή διαλογή, αποθήκευση και εκμετάλλευση των υλικών που διαθέτετε.

Χύτευση μετάλλων

Τα μηχανήματα χύτευσης είναι κατασκευασμένα από εξαρτήματα και μέρη υψηλής αντοχής ώστε να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικό προϊόν. Το σύστημα χύτευσης έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιείται η παρουσία σκωρίας κατά τη διαδικασία.

Καταστροφή εγγράφων

Οι καταστροφείς εγγράφων προορίζονται για εταιρίες, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Καταλαμβάνουν μικρό χώρο και προσφέρουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλή παραγωγικότητα.

Ξενοδοχεία

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των ξενοδοχείων και των μαγαζιών εστίασης είναι η καθαριότητα και η αισθητική που παρουσιάζουν στους πελάτες τους.