Η Ιταλική εταιρία VTN Europe ιδρύθηκε το 1973 και κατασκευάζει εφαρμογές επί γερανών για τη διαχείριση υλικών στις βιομηχανίες ανακύκλωσης και την αποξήλωση και κατεδάφιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η γκάμα τους περιλαμβάνει ψαλίδια διαφόρων τύπων και εφαρμογών, αρπάγες καθώς και σπαστήρες μπάζων και πετρωμάτων. Όλα τα μηχαχήματα σχεδιάζοντια και κατασκευάζονται εξ’ολοκλήρου στην έδρα της εταιρίας στην Ιταλία.

Προβολή 16 αποτελεσμάτων