Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Επενδύοντας στον πλανήτη μας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Επενδύοντας στον πλανήτη μας

To 2009, τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν τις 22 Απριλίου ως «Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης». Το κύριο μήνυμα στη 52η Παγκόσμια…


korres

KORRES: Recycle Lab με φιλοσοφία Zero Waste

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, πρωτοβουλίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων δείχνουν πως η υιοθέτηση πράσινων λύσεων…


Upcycling: Δημιουργικότητα με χρησιμοποιημένα υλικά

Upcycling: Δημιουργικότητα με χρησιμοποιημένα υλικά

Στις σύγχρονες κοινωνίες και στους ρυθμούς που ζούμε, η σωστή διαχείριση των προϊόντων τα οποία φτάνουν στο τέλος του…


Αστική Εξόρυξη, κομμάτι της Κυκλικής Οικονομίας

Αστική Εξόρυξη: Κομμάτι της Κυκλικής Οικονομίας

Ο χαλκός είναι το υλικό που θα κυριαρχήσει στις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος. Οι μοναδικές αγώγιμες ιδιότητες το…


Παγκόσμια Ημέρα Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η φετινή θεματική "Restore Our Earth" της Παγκόσμια Ημέρα Γης επικεντρώνεται στις φυσικές διαδικασίες, τις αναδυόμενες…


Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η σημασία των ανακυκλώσιμων υλικών.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η σημασία των ανακυκλώσιμων υλικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης μας μαθαίνει τη σημασία των ανακυκλώσιμων υλικών, ως θεμελιώδη πόρο για τη βιωσιμότητα…


Κινούμαι ηλεκτρικά

Κινούμαι Ηλεκτρικά

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε επίσημα στις 24 Αυγούστου 2020 αφορά την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με τα…


Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για περιβαλλοντικές υποδομές ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και……