ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χαρτοφυλάκιο πελατών

Επιχειρήσεις με ισχυρό DNA αειφορίας συνεργάζονται μαζί μας.

Υποστηρίζουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πελατών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιλέγοντας να συνεργαστείτε μαζί μας, επιλέγετε να επενδύσετε σε μια μακρόχρονη και αμοιβαία επωφελή επαγγελματική σχέση.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΡΕΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Thesgala
Danai Resort